Lista aktualności Lista aktualności

Drewno opałowe

Z uwagi na zwiększone zainteresowanie pozyskaniem i zakupem opału przypominamy obowiązujące zasady

Drewno opałowe może być przygotowane kosztem Nadleśnictwa lub staraniem zainteresowanego zakupem w ramach tzw. samowyrobu.

W przypadku samowyrobu, tak jak dotychczas, obowiązują poniższe zasady.

  • W pierwszej kolejności należy zgłosić się do najbliższego terytorialnie leśnictwa  i ustalić z leśniczym na jakiej pozycji i kiedy będziemy mogli przygotować sobie opał samowyrobem.
  • Przed przystąpieniem do samowyrobu osoba zostanie poinformowana przez leśniczego  lub podleśniczego o obowiązujących zasadach pracy na pozycji w tym m.in. o możliwych zagrożeniach co potwierdzi podpisem na wystawionym przez leśniczego „Pozwoleniu na pozyskanie drewna kosztem i staraniem nabywcy”.
  • Po zakończeniu pracy należy zgłosić się do leśniczego który dokona pomiaru przygotowanego surowca a następnie udać się do kasy nadleśnictwa i wykupić wyrobiony opał (płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą).
  • Wystawiona w nadleśnictwie faktura za wykupiony opał stanowi podstawę do jego odbioru z lasu.
  • Z fakturą zgłaszamy się do leśniczego i ustalamy z nim termin wywozu drewna ( wywóz w przeciągu 14 dni od wystawienia faktury), leśniczy na fakturze wpisuje informacje: jaki opal, ile m3 i kiedy został z lasu zabrany – jest do dokument niezbędny i musi posiadać go osoba która dokonuje wywozu drewna z lasu.

Ceny opału pozyskanego kosztem nabywcy w Nadleśnictwie Przymuszewo wahają się od 22,14 do 76,26 zł brutto/m3 co jest uzależnione od rodzaju pozyskanego drewna ( M2, S4), gatunku oraz pozycji na której został wyrobiony.

CENNIK DETALICZNY DREWNA POZYSKANEGO KOSZTEM NABYWCY

Jednocześnie przypominamy iż surowiec przygotowany kosztem nadleśnictwa, należy zamawiać w leśnictwach, gdzie leśniczy poinformuje czy możliwe będzie przygotowanie opału, jakiego gatunku i w jakiej ilości. Należy zaznaczyć iż surowiec opałowy S4 pozyskiwany jest tylko i wyłącznie wynikowo w trakcie innych prac leśnych z najniższej jakości drewna nienadającego się do innego przerobu i dlatego jego ilość do sprzedaży jest ograniczona.

Ceny opału pozyskanego kosztem nadleśnictwa zawierają się przedziale od 121,77 do 182,04 zł brutto/m3 co jest uzależnione od gatunku przygotowanego drewna.

CENNIK DETALICZNY DREWNA POZYSKANEGO KOSZTEM NADLEŚNICTWA

Podział Nadleśnictwa Przymuszewo na leśnictwa, lokalizacje leśniczówek oraz dane kontaktowe do leśniczych mozna sprawdzić na poniższej mapie