Lista aktualności Lista aktualności

Gdy lasy zapłoną czerwienią...

Na szczęście to nie pożar, a tylko błędnie przekazana informacja. Postaramy się ją naprostować.

Od kilku dni dużą popularnością w internecie cieszy się mapa przygotowana przez inicjatywę Lasy i obywatele. Mapa ta przedstawia, w założeniu jej twórców, skalę wycinek lasów prowadzonych w Polsce. Niestety, doceniając społeczne zaangażowanie w sprawy polskiej przyrody, musimy odnieść się do rzetelności formy zaprezentowania danych.

Zastosowana na mapie wizualizacja sprawia, że oglądając Polskę w całości widzimy zalewającą ją czerwień zrębów. Wraz z sugestywnym tytułem „Zanim wytną twój las” można dojść do wniosku, że grozi naszym lasom zagłada ze strony leśników.

  1. Na mapie zaznaczono całe wydzielenia leśne, a nie tylko powierzchnie do wycięcia. W części przypadków jest to ta sama powierzchnia, ale w części dochodzi tu do zafałszowania obrazu. W najbardziej skrajnych przypadkach oznaczona powierzchnia jest 5 razy większa niż faktyczna powierzchnia planowanego zrębu: zaznaczono leśne wydzielenie o powierzchni 20 hektarów, na którym zaplanowany zrąb to niecałe 4 hektary.

  2. Wszystkie zaznaczone wydzielenia obejmują 10 letni okres gospodarowania. Nie są to prace prowadzone jednocześnie.

  3. Zaznaczone wydzielenia obejmują różne rodzaje cięć. Zręby to nie tylko „gołe” powierzchnie tzw. zrębów zupełnych. To także inne rodzaje cięć, które prowadzą do bardziej naturalnej przemiany pokoleń w lesie – np. rębnia gniazdowa którą stosujemy do przebudowy jednolitych sosnowych drzewostanów, a polegająca na wycięciu niewielkich fragmentów lasu, na których sadzimy gatunki takie jak dąb czy buk. Pozostała część lasu zostaje wycięta dopiero po kilku latach, tym samy powierzchnia zrębu nie jest na żadnym jej etapie całkowicie pozbawiona drzew.

  4. Sposób wyświetlania mapy, zastosowana „gruba kreska” obrysowująca każde wydzielenie leśne na którym planowany jest zrąb, sprawia że oglądając mapę w małej skali obszary te zlewają się i pokrywają większą powierzchnię niż jest w rzeczywistości.

  5. Pominięto zręby wykonywane w lasach własności prywatnej oraz w parkach narodowych.

Autorzy mapy deklarujący w swoich wypowiedziach na portalach społecznościowych chęć dostarczenia czytelnych danych zrozumiałych dla każdego, posłużyli się danymi które w imieniu Lasów państwowych udostępnia Biuro Urządzania Lasu i Geodezji leśnej jako Bank Danych o Lasach.

Portal ten, dostępny (bez zakładania konta i logowania) w przeglądarce internetowej oraz jako aplikacja mobilna jest wyjątkowy w skali europejskiej, jeśli nawet nie światowej. Tak rozbudowanej i aktualnej informacji o lasach nie znajdziemy w innych krajach. Dlatego też krzywdzące są stwierdzenia o celowym utrudnianiu dostępu do danych. Gdyby tego dostępu nie było (jak w przypadku lasów prywatnych czy parków narodowych) powstanie tej mapy nie byłoby możliwe.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z Banku Danych o Lasach.