Lista aktualności Lista aktualności

Wykonanie remontu dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo SEKCJA

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

Nadleśnictwo Przymuszewo informuje o ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane:
Wykonanie remontu dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00103603/01

Data ogłoszenia: 05-07-2021

Data składania ofert  19-07-2021 r. godz. 12:00

Pełna treśc ogłoszenia do pobrania w załączeniu.

Dokumentacja dla oferentów oraz komunikacja z zamawiającym odbywa się przez platformę zakupową: platformazakupowa.pl/transakcja/479238

 

 

Materiały do pobrania