Lista aktualności Lista aktualności

Życie na bagnach

W 49. rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej ( o Ochronie Obszarów Wodno-Błotnych), 2 lutego, jak co roku obchodziliśmy Światowy Dzień Mokradeł. W tym roku pod hasłem „Życie na bagnach”

Bagna, mokradła i inne obszary wodno- błotne są dla nas niezwykle cenne. 


• Niczym gąbki regulują stosunki wodne. Magazynują nadmiar wody i oddają go w czasie suszy. Dzięki specyficznej roślinności i żyjących w bagiennej wodzie bakteriom są naturalnymi filtrami wodnymi. 


• To ostoje bioróżnorodności, dom dla wielu zwierząt i roślin (mokradła są domem dla aż 40% gatunków Ziemi)


• Bagna magazynują ogromne ilości węgla (w ciągu roku od kilkuset kg -bagna arktyczne; do dwóch ton-tropikalne lasy bagienne)

Niestety wg. Centrum Monitoringu Ochrony Środowiska ONZ z roku na rok powierzchnia obszarów wodno-błotnych zmniejsza się średnio o 0,78%. Ponadto osuszanie torfowisk spowoduje uwalnianie do atmosfery ogromnych ilości dwutlenku węgla, który przez tysiąclecia był akumulowany. 


Nadleśnictwo Przymuszewo wychodząc naprzeciw zminom klimatu kilka lat temu zrealizowało projekt Małej Retencji. Głównym celem inwestycji była poprawa stanu siedlisk łąkowych i  torfowiskowych. Odtworzenie  dawnego  systemu  nawadniającego spowodowało wzbogacenie różnorodności biologicznej ekosystemów, odtworzenie biotopów wilgotnych  łąk na obszarze ptasiej ostoi Natura 2000.