Wydawca treści Wydawca treści


Oferta edukacyjna

Grono edukatorów z Nadleśnictwa Przymuszewo prowadzi zajęcia w naszych izbach edukacyjnych, na ścieżkach dydaktycznych, w lesie, w szkołach.

Zajęcia w izbach edukacyjnych

W trakcie zajęć wykorzystywane są tablice poglądowe, tablice aktywizujące, naturalne eksponaty, sprzęt multimedialny. Często są one wstępem do dalszych zajęć w terenie: na ścieżkach dydaktycznych, w lesie.

Zajęcia na ścieżkach dydaktycznych

Tematyka zajęć odpowiada tematyce ścieżki, jednak nie ogranicza się tylko do niej. 

Zajęcia w lesie

Często poprzedzone zajęciami w izbie edukacyjnej, w trakcie których uczniowie otrzymują karty pracy uzupełniane w czasie wyjścia w teren. Zajęcia bardzo elastyczne, dające możliwość pogłębiania wiedzy o lesie, ochronie przyrody i gospodarce leśnej w zależności od potrzeb/zainteresowania daną tematyką wśród uczniów.

Zajęcia w szkole

Prowadzone w formie pogadanki, często z pokazem multimedialnym, dotyczące zasad zachowania się w lesie, ochrony lasów przed pożarami i innych tematów w zależności od zapotrzebowania.