Wydawca treści Wydawca treści

USUWANIE ŚMIECI Z TERENÓW LEŚNYCH

Wykonanie zadania przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie  usuwania odpadów oraz likwidacji  nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo.

Nadleśnictwo Przymuszewo prowadzono zbiórkę  śmieci z 14 miejsc postoju zlokalizowanych na terenach leśnych od 30 kwietnia do 30 września 2016 roku  oraz  z  obszarów bezpośrednio przylegających do dróg leśnych i szlaków turystycznych.

Osiągnięto efekt ekologiczny  w  postaci  30,192  Mg zebranych   i wywiezionych odpadów.