Rezerwaty przyrody Rezerwaty przyrody

Jezioro Laska

Jedyny rezerwat położony w zasięgu działania Nadleśnictwa Przymuszewo, nie zlokalizowany na gruncie w zarządzie Nadleśnictwa.

Nazwa: Jezioro Laska
Powierzchnia: 70,40 ha
Data powołania:21.07.1977,
Typ: faunistycznyPowołany w celu ochrony miejsc lęgowych ptaków wodnych, szczególnie łabędzia niemego.


W całości zlokalizowany na obszarze jeziora Laska - zbiornika eutroficznego położonego w ciągu rzeki Zbrzycy. Lustro wody od otaczających gruntów odgradza strefa szuwarów.
Oprócz łabędzia niemego występuje tu także perkoz dwuczuby, łyska, mewa śmieszka.

Rezerwat ten nie należy do Nadleśnictwa, ale przylega do jego gruntów i jest z nimi związany przyrodniczo.