Rezerwaty przyrody Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody

Rezerwat obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo znajduje się 7 rezerwatów przyrody.

Całkowicie na gruncie w zarządzie nadleśnictwa znajdują się:

  • Nawionek
  • Bagno Stawek
  • Bór Chrobotkowy

Na terenie nadleśnictwa ale częściowo na gruncie w naszym zarządzie znajduje się:

  • Piecki
  • Kruszynek

Na terenie nadleśnictwa, ale na gruncie obcym:

  • Jezioro Laska

Na terenie nadleśnictwa, a częściowo na terenie sąsiedniego Nadleśnictwa Osusznica:

  • Dolina Kulawy