Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Ogień jest jednym z największych wrogów lasu. Aby zapobiegać powstawaniu pożarów i ograniczać ich rozmiary nadleśnictwo prowadzi w sezonie występowania zagrożenia pożarowego ciągły monitoring terenów leśnych.

Lasy naszego nadleśnictwa zaliczone zostały do II kategorii zagrożenia pożarowego.

System monitoringu przeciwpożarowego stanowią: Punkt Alarmowo Dyspozycyjny przy nadleśnictwie, punkt obserwacji telewizji przemysłowej, wieża obserwacyjna w Chocińskim Młynie. Ponadto lasy nasze znajdują się w zasięgu obserwacji wież z nadleśnictw Osusznica, Rytel, Czersk, Lipusz. 

Posiadamy dwie bazy sprzętu przeciwpożarowego: w siedzibie nadleśnictwa w Przymuszewie oraz w leśniczówce Chociński Młyn. Dodatkowo na wyposażeniu Straży Leśnej znajduje się samochód terenowy z modułem gaśniczym, a w siedzibie dawnego nadleśnictwa Laska stacjonuje przyczepka z modułem gaśniczym.

Dzięki prowadzonym w ostatnich latach inwestycjom w infrastrukturę drogową znacznej poprawie uległa sieć dojazdów pożarowych, których większość spełnia normy dopuszczające ruch ciężkich wozów bojowych Straży Pożarnej.

Poniżej znajdują się mapy zagrożenia pożarowego dla całego kraju oraz dla RDLP w Toruniu

/