Lista aktualności Lista aktualności

10 lat Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

2 czerwca 2010 roku Międzynarodowa Rada Koordynacyjna programu Człowiek i Biosfera (MAB) dnia 02 czerwca 2010 roku zadecydowała o utworzeniu Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie jest największym z 11 utworzonych w Polsce tego typu rezerwatów. Położony na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego zajmuje powierzchnię 319 525 hektarów.


Według podziału administracyjnego Lasów Państwowych jego największa część przypada na nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji w Toruniu: Przymuszewo, Czersk, Rytel, Dąbrowa, Tuchola, Trzebciny, Osie, Woziwoda i Zamrzenica. Z tereny Regionalnej Dyrekcji LP w Gdańsku są to nadleśnictwa Lipusz, Kościerzyna, Kaliska, a z terenu szczecineckiej RDLP – Nadleśnictwo Osusznica.


Rezerwat pełni funkcje ochronne w odniesieniu do ekosystemów, krajobrazu, zmienności genetycznej i gatunkowej. Ma także inspirować do rozwoju zarówno ekonomicznego jak i społecznego opartego na świadomym i zrównoważonym korzystaniu z walorów przyrodniczych obszaru. Rezerwat ma zapewniać także wsparcie logistyczne dla działań związanych z ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem.


Po więcej informacji na temat Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, zapraszamy na oficjalną stronę internetową rezerwatu:
http://www.borytucholskie.org.pl/