Aktualności

Nabór zewnętrzny na stanowisko księgowej/księgowego

Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji „Łączą nas drzewa”, która w tym roku odbędzie się pod hasłem „Lasu Pamięci Jana Pawła II”.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Stroną Informacyjną Nadleśnictwa Przymuszewo jest Biuletyn Informacji Publicznej. Publikuje on między innymi ogłoszenia o zamówieniach publicznych, decyzje i zarządzenia Nadleśniczego, ogłoszenia i komunikaty

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Zasady sprzedaży detalicznej oraz aktualne cenniki drewna pozyskanego kosztem nabywcy i nadleśnictwa.

Zagrożenie pożarowe

Ogień jest jednym z największych wrogów lasu. Aby zapobiegać powstawaniu pożarów i ograniczać ich rozmiary nadleśnictwo prowadzi w sezonie występowania zagrożenia pożarowego ciągły monitoring terenów leśnych.