Aktualności

Corocznie od 2011 r. 1 MARCA obchodzony jest w całej Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Dzień ten poświęcony jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Są w tej grupie leśnicy, przypominamy troje z nich.

Wydarzenia

Mały Olek Lewandowski, syn naszego kolegi choruje na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. Uratować go może terapia genowa za ponad 9 mln złotych – to najdroższy lek świata. Wspólnie z jego rodziną i przyjaciółmi, instytucjami i wszystkimi ludźmi dobrej woli włączyliśmy się w akcję zbiórki pieniędzy na leczenie Olka.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Stroną Informacyjną Nadleśnictwa Przymuszewo jest Biuletyn Informacji Publicznej. Publikuje on między innymi ogłoszenia o zamówieniach publicznych, decyzje i zarządzenia Nadleśniczego, ogłoszenia i komunikaty

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Szczegóły dotyczące możliwości zakupu choinek z Nadleśnictwa Przymuszewo

Zagrożenie pożarowe

Ogień jest jednym z największych wrogów lasu. Aby zapobiegać powstawaniu pożarów i ograniczać ich rozmiary nadleśnictwo prowadzi w sezonie występowania zagrożenia pożarowego ciągły monitoring terenów leśnych.