Lista aktualności Lista aktualności

Aby pamięć trwała

Inauguracja Strażnicy Patriotyzmu i Pamięci Kampanii Wrześniowej w Lasce

17 września na uroczystym zgromadzeniu obywatelskim zorganizowanym przez Fundację Naji Goche odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Strażnicy Patriotyzmu i Pamięci Kampanii Wrześniowej 1939 roku im. Antoniego Mikołajczaka starszego przodownika Strażnicy Granicznej w Komisariacie Lipienice/Lipnica na Gochach.

Strażnica ta  upamiętnia udział w kampanii obronnej granic II RP  przez  żołnierzy  Batalion Obrony Narodowej Czersk ( 85 Batalion spec. Wojska Polskiego)  powołanego z mieszkańców -  rezerwistów WP  z terenu Czerska , Brus Chojnic i ich okolic oraz bohaterstwo i patriotyzm jej w/w patrona śp. st. przodownika Straży Granicznej Antoniego Mikołajczaka.

Z bogatą treścią Strażnicy Patriotyzmu i Pamięci omawiającą sytuację na Gochach w przededniu II wojny światowej i tuż po jej wybuchu oraz przybliżającą postać Antoniego Mikołajczaka można zapoznać się na polu biwakowym w Lasce, gdzie oprócz tablicy informacyjnej znajduje się obelisk upamiętniający miejsce śmierci Antoniego Mikołajczaka oraz oddający hołd wszystkim poległym w obronie Polski we wrześniu 1939 roku strażnikom Straży Granicznej i żołnierzom Wojska Polskiego.

Prezes Fundacji Naji Goche pan Zbigniew Talewski w czasie inauguracji przybliżył zebranym historie 85 Batalionu Straży Granicznej. Poświecenia dokonał ks. Jacek Halman – proboszcz Parafii Ducha Świętego w Borowym Młynie, gdzie również znajduje się podobne miejsce pamięci. Fundacja Naji Goche dbając o pamięć o tych historycznych wydarzeniach ustanowiła strażnice także w Dywanie i Czersku.

W uroczystosci, oprócz przedstawicieli Nadleśnictwa i Fundacji Naji Goche wziął udział Burmistrz Brus Witold Ossowski, przedstawiciele szkół z Lipnicy, Borowego Młyna, Brzeźna Szlacheckiego i Wielkich Chełmów ze sztandarami, ochotniczych straży pożarnych, sołectw, Zreszenia Kaszubsko-Pomorskiego, grupy rekonstrukcyjnej TOW Gryf Pomorski z Męcikału.

Odsłonięcia dokonali: pan Marian Jutrzenka-Trzebiatowski - Honorowy Obywatel Brus i emerytowany Zastępca Nadleśniczego naszego Nadleśnictwa, pan Witold Ossowski - Burmistrz Brus, pan Zbigniew Talewski - prezes Fundacji Naji Goche i pan Michał Bembenek - obecny Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Przymuszewo.

Strażnica Pamięci w Lasce powstała przy wsparciu Nadleśnictwa Przymuszewo i znajdować się będzie pod naszą opieką. Mamy nadzieję, że wszystkim odwiedzającym to piękne miejsce, szczególnie turystom korzystającym z uroków rzeki Zbrzycy i pola biwakowego, które dziś znajduje się w miejscu śmierci patrona Strażnicy, przekazywać będzie prawdę o tych, coraz bardziej odległych w czasie, dramatycznych wydarzeniach. Tak aby pamięć o naszych bohaterach trwała.