Lista aktualności Lista aktualności

ASF

ASF to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików.

Pomimo tego, że nie jest to choroba groźna dla ludzi, to jej występowanie skutkuje bardzo poważnymi stratami ekonomicznymi związanymi z koniecznością likwidacji zarażonych stad, kosztami likwidacji ognisk choroby oraz wstrzymaniem obrotu i eksportu mięsa wieprzowego, świń czy innych produktów pozyskiwanych od świń.

W związku z rozprzestrzenieniem się choroby w Polsce odbywają się spotkania robocze na szczeblu powiatowym i gminnym, których uczestnikiem jest także Nadleśnictwo Przymuszewo.

W ich trakcie wypracowywane są plany działania na najbliższy czas związane z identyfikację zagrożenia na naszym terenie.

Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad obowiązujących po znalezieniu padłego dzika:

  1. Oznakować miejsce

  2. Nie dotykać i nie zbliżać się do padłego dzika

  3. Zgłosić fakt znalezienia do powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższego weterynarza, przedstawiciela koła łowieckiego lub powiadomić starostę powiatowego, burmistrza, wójta gminy.

  4. Osoba która znalazła dzika musi koniecznie:

    1. Zastosować środki higieny: starannie się umyć, odzież przeznaczyć do prania, dokładnie wyczyścić obuwie

    2. Przez 72 godziny od kontaktu z padłym dzikiem nie wchodzić do miejsc, gdzie znajdują się świnie i nie wykonywać żadnych czynności związanych z obsługą świń

Reguły te wynikają z dużej zaraźliwości ASF: wirus utrzymuje się przez długi czas w ciałach padłych zwierząt, także w przypadku znacznego ich rozkładu, jak również w samych kościach.

 

Wszystkie niezbędne informacje na temat ASF dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Opublikowana została, na bieżąco aktualizowana, mapa zagrożenia ASF w Polsce.