Lista aktualności Lista aktualności

Dzień bociana białego

Od 2003 r. 31 maja w Polsce i na świecie obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Święto to zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura.

Bociany białe to jedne z najbardziej znanych i lubianych ptaków w naszym kraju. Ptaki te są objęte ochroną ścisłą i wymagają ochrony czynnej. Ponadto gatunek ten widnieje w załączniku I do tzw. Dyrektywy ptasiej (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30.11.2009 r.), w związku z czym objęty jest również ochroną w ramach sieci Natura 2000.

Co zagraża bocianom?

Na stan populacji bociana białego niekorzystnie wpływają: osuszanie terenów podmokłych, zaniechanie użytkowania łąk, które przyczynia się do ich zarastania, co w konsekwencji powoduje zanik miejsc żerowania i legowisk, rozwój rolnictwa przemysłowego oraz kolizje z liniami energetycznymi i turbinami elektrowni wiatrowych.

Jakie działania ochronne są podejmowane?

W celu poprawienia warunków bytowania bocianów wykonywane są specjalne platformy pod gniazda oraz zachowywanie i utrzymanie żerowisk poprzez użytkowanie łąk i pastwisk.

Bocian biały nie jest jedynym bocianem występującym w naszym kraju. Występuje u nas jeszcze jeden gatunek – bocian czarny. Jest to ptak nieco mniejszy od bociana białego, gniazdujący  zazwyczaj w lasach. Uchodzi za gatunek skryty, który z reguły unika kontaktu z ludźmi.

Poniżej przedstawiamy kilka ciekawostek o bocianie białym:

- co czwarty bocian jest „Polakiem”,

- bociany budują jedne z największych gniazd (ich średnica może wynosić nawet dwa metry),

- podczas wędrówki pokonują dystans wynoszący nawet do 12 tysięcy kilometrów,

- bociany są mięsożerne. Żywią się owadami, rybami, gryzoniami, płazami, a nawet małymi ptakami,

- wbrew powszechnemu przekonaniu ptaki te nie są monogamistami. Zazwyczaj ich „związek” trwa jeden sezon lęgowy.

 

W geograficznym zasięgu Nadleśnictwa Przymuszewo zinwentaryzowanu 31 gniazd bociana białego. Nie wszystkie z nich są zasiedlone - część służy jako miejsce noclegowe gdy całość rodziny nie mieści sie już w podstawowym gnieździe.