Lista aktualności Lista aktualności

Ekshumacja żołnierza niemieckiego

Zgodnie z decyzją Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - na terenie leśnictwa Parzyn odbyła się ekshumacja zwłok żołnierza niemieckiego z okresu II wojny światowej

Lasy są niemym świadkiem wielu wydarzeń, a pamięć o nich przechowują okolicznii mieszkańcy. Majestat śmierci nie pozwala pozostać obojętnym, nawet jeśli od dramatycznych wydarzeń minęły już dziesiątki lat. Nawet, jeśli zmarły żołnierz był wówczas wrogiem.

Świadectwem tej głęboko etycznej postawy jest dbałość o mogiły z czasów II wojny światwej. Jej świadectwem jest także prowadzona akcja ekshumacji szczątków żołnierzy niemieckich i przenoszenia ich na wspólny cmentarz.

14 października na zlecenie Fundacji PAMIĘĆ, za zgodą Prezesta Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się ekshumacja szczątków żołnierza, którego grób znajdował się do tej pory przy drodze z Leśna do Parzyna.

Znalezione przy zmarłym przedmioty potwierdzają iż był to żołnierz armii niemieckiej, choć prawdopodobnie rosyjskiej narodowości.

Szczątki zostaną przeniesione na cmentarz wojenny w Glinnej w gminie Stare Czarnowo.

Dziękujemy wykonawcy prac ekshumacyjnych firmie Detekt Usługi Archeologiczne za udostępnienie zdjęć.