Lista aktualności Lista aktualności

Wykonanie budowy i remontu dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane

Nadleśnictwo Przymuszewo informuje o ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane:
Wykonanie budowy i remontu dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00111164/01

Data ogłoszenia: 12-07-2021

Data składania ofert  26-07-2021 r. godz. 10:00

Pełna treśc ogłoszenia do pobrania w załączeniu.

Dokumentacja dla oferentów oraz komunikacja z zamawiającym odbywa się przez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/482461

Materiały do pobrania