Lista aktualności Lista aktualności

Zabieg agrolotniczy przeciwko barczatce sosnówce

Zakaz wstępu do lasu na obszarach objętych zabiegiem

W zwiazku z koniecznością zahamowania masowego rozwoju barczatki sosnówki, który doprowadzić może do zamierania drzewostanów, w dniach 25 kwietnia - 12 maja na terenie leśnictw Bukówki, Laska oraz Parzyn zastosowany będzie zabieg agrolotniczy preparatem Foray76B.

W związku z tym Nadleśniczy Nadleśnictwa Przymuszewo wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu na obszarsze pola zabiegowego.

Treść zarządzenia wraz z mapą lokalizującą pole zabiegu agrolotniczego znajduje się poniżej w plikach do pobrania.