Bank Danych o Lasach

Największy serwis mapowy lasów wszystkich form własności. Zawiera wszystkie opisy taksacyjne lasów, które je posiadają. Daje możliwość tworzenia zestawień danych i wykonywania pomiarów.

Mapa Lasów Państwowych

Mapa lasów całej Polski. Sprawdzisz na niej aktualne zagrożenie pożarowe oraz zakazy wstępu do lasu. Dodatkowo można nanieść sieć dróg i kolei.

LGR Morenka

Portal mapowy Lokalnej Grupy Rybackiej Mòrénka przedstawiający dane na temat form ochrony przyrody, zagospodarowania turystycznego i administracji obszaru działania LGR

Geoserwis GDOŚ

Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pozwala na przeglądanie zasięgów poszczególnych form ochrony przyrody. Dodatkowo jest tam możliwość naniesienia obiektów z Banku Danych o Lasach

Geoserwis RDOŚ w Gdańsku

Portal mapowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku , podobnie jak Geoserwis GDOŚ, publikuje mapy form ochrony przyrody dla województwa pomorskiego.