MPP MPP

Regulamin miejsc postoju pojazdów

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

 

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Przymuszewo.

 

 1. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

 1. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.

 

 1. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.

 

 1. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.).

 

 1. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.).

 

 1. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

 

 1. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:

 

 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów,
 3. zaśmiecania terenu,
 4. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu postoju,
 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,
 6. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dojazdów pożarowych,
 7. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 8. puszczania luzem zwierząt domowych,
 9. rozstawiania namiotów,
 10. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny),
 11. korzystania z miejsca postoju w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.

 

 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

 

 1. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu (wykaz numerów kontaktowych poniżej) lub do biura nadleśnictwa tel. 52 554 18 60.

 

Leśnictwo

Leśniczy

Numer kontaktowy

Antoniewo

Zbigniew Leszczyński

694 411 023

Chociński Młyn

Jacek Kozłowski

698 633 409

Czernica

Agnieszka Cysewska

730 794 044

Młynek

Rafał Szyngwelski

694 411 016

Warszyn

Marek Stanisławski

694 411 007

Zbrzyca

Wiesław Skwierawski

536 159 263

Bukówki

Krzysztof Wiśniewski

733 456 466

Dąbrowa

Andrzej Zblewski

694 411 010

Laska

Marek Tomaszewski

784 672 917

Lubnia

Adam Lisowski

533 256 472

Parzyn

Piotr Orzłowski

694 411 021

Przymuszewo

Władysław Łącki

694 411 025