Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Przymuszewo
Nadleśnictwo Przymuszewo
52 554 18 60, 600 246 529, 694 411 029
52 554 18 63

Przymuszewo 3
89-634 Leśno
NIP 555-000-76-88

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - /pgl_lp_1212/SkrytkaESP

 

Rachunek:  BNP Paribas S.A. o/Tuchola

54 2030 0045 1110 0000 0105 3620

 

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny
tel. 52 554 19 19 
kom. 694 411 014

 

Nadleśniczy
Artur Kowalski
52 554 18 60
Zastępca Nadleśniczego
Michał Bembenek
52 554 18 60
Inżynier Nadzoru
Kajetan Majkowski
733 423 623

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Czarnecka
St. Specjalista SL ds. Użytkowania Lasu
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 34
Joanna Majkowska
Specjalista SL ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Zagospodarowania Turystycznego Lasu
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 26
Janina Skwierawska
Specjalista SL ds. Zagospodarowania Lasu
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 36
Weronika Kin
Specjalista ds. Stanu Posiadania
Tel.: 52 554 19 19 wewn. 26
Bartosz Czarnecki
St. Specjalista SL ds. Informatyki i Leśnej Mapy Numerycznej
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 44

Pion Nadleśniczego

Katarzyna Krygowska
St. Referent ds. Pracowniczych
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 29

Straż Leśna

Karol Czapiewski
Starszy Strażnik Leśny pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 52 554 18 60 kom. 695 411 088
Kamil Kędziora
Strażnik Leśny
Tel.: 733 456 560

Księgowość

Magdalena Szreder
Główny Księgowy
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 27
Dorota Szmyt
Starsza Księgowa
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 53
Hanna Łącka
Starsza Księgowa
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 28
Iwona Szreder
Księgowa
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 37
Ewa Jażdżewska
Księgowa
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 33
Anna Brzezińska
Księgowa
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 43

Administracja

Michał Ratajczak
Sekretarz
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 21
Magdalena Kurszewska
St. Referent ds. Administracji
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 55
Maria Haremska
St. Referent Administracyjny
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 21
Monika Szymlek
St. Referent ds. Administracyjnych
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 21

Lasy Niepaństwowe

Paweł Mikołajczyk
Specjalista SL ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 577 677 851

Inspektor Ochrony Danych

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych Osobowych