Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Przymuszewo
Nadleśnictwo Przymuszewo
52 554 18 60, 600 246 529, 694 411 029
52 554 18 63

Przymuszewo 3
89-634 Leśno
NIP 555-000-76-88

Kontakt

Rachunek:  BNP Paribas S.A. o/Tuchola

54 2030 0045 1110 0000 0105 3620

Nadleśniczy
Artur Kowalski
52 554 18 60
Zastępca Nadleśniczego
Michał Bembenek
52 554 18 60
Inżynier Nadzoru
Kajetan Majkowski
733 423 623

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Czarnecka
St. Specjalista SL ds. Użytkowania Lasu
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 34
Agnieszka Derwich-Kowalska
St. Specjalista SL ds. Stanu Posiadania i Ochrony P-poż
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 26
Joanna Seroczyńska
Specjalista SL ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Zagospodarowania Turystycznego Lasu
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 26
Janina Skwierawska
Specjalista SL ds. Zagospodarowania Lasu
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 36
Bartosz Czarnecki
St. Specjalista SL ds. Informatyki i Leśnej Mapy Numerycznej
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 44

Pion Nadleśniczego

Katarzyna Krygowska
St. Referent ds. Pracowniczych
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 55

Straż Leśna

Piotr Jankowski
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 52 554 18 60 kom. 694 411 024
Karol Czapiewski
Podleśniczy p.o. Strażnik Leśny

Księgowość

Magdalena Szreder
Główny Księgowy
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 27
Dorota Szmyt
Starsza Księgowa
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 53
Hanna Łącka
Starsza Księgowa
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 28
Iwona Szreder
Księgowa
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 37
Ewa Jażdżewska
Księgowa
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 33
Anna Brzezińska
Księgowa
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 43

Administracja

Michał Ratajczak
Sekretarz
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 21
Wiesława Orzłowska
St. Specjalista ds. Remontowo-Budowlanych
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 29
Maria Haremska
St. Referent Administracyjny
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 21
Monika Szymlek
St. Referent ds. Administracyjnych
Tel.: 52 554 18 60 wewn. 21

Lasy Niepaństwowe

Paweł Mikołajczyk
Specjalista SL ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 577 677 851

Inspektor Ochrony Danych

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych Osobowych