Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Przymuszewo
Nadleśnictwo Przymuszewo
52 554 18 60, 52 554 19 19
52 554 18 63

Przymuszewo 3
89-634 Leśno
NIP 555-000-76-88

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - /pgl_lp_1212/SkrytkaESP

 

Rachunek:  BNP Paribas S.A. o/Tuchola

54 2030 0045 1110 0000 0105 3620

 

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny
tel. 52 554 19 19 
kom. 694 411 014

 

Nadleśniczy
Artur Kowalski
52 554 18 60
Zastępca Nadleśniczego
Michał Bembenek
52 554 18 60
Inżynier Nadzoru
Kajetan Majkowski
733 423 623

Dział Gospodarki Leśnej

Anna Czarnecka
St. Specjalista SL ds. Użytkowania Lasu
Tel.: 52 323 38 65
Joanna Majkowska
Specjalista SL ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Zagospodarowania Turystycznego Lasu
Tel.: 52 323 38 67
Janina Skwierawska
Specjalista SL ds. Zagospodarowania Lasu
Tel.: 52 323 38 63
Weronika Kin
Specjalista ds. Stanu Posiadania
Tel.: 52 323 38 66
Bartosz Czarnecki
St. Specjalista SL ds. Informatyki i Leśnej Mapy Numerycznej
Tel.: 52 323 38 64

Stanowisko ds. pracowniczych

Katarzyna Krygowska
St. Referent ds. Pracowniczych
Tel.: 52 323 38 58

Straż Leśna

Karol Czapiewski
Starszy Strażnik Leśny pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 52 323 38 68 kom. 695 411 088
Kamil Kędziora
Strażnik Leśny
Tel.: 733 456 560

Księgowość

Magdalena Szreder
Główny Księgowy
Tel.: 52 323 38 52
Hanna Łącka
Starsza Księgowa
Tel.: 52 323 38 70
Iwona Szreder
Starsza Księgowa
Tel.: 52 323 38 69
Ewa Jażdżewska
Starsza Księgowa
Tel.: 52 323 38 60
Anna Brzezińska
Starsza Księgowa
Tel.: 52 323 38 61

Administracja

Michał Ratajczak
Sekretarz
Tel.: 52 323 38 54
Magdalena Kurszewska
St. Referent ds. Administracji
Tel.: 52 323 38 59
Maria Haremska
St. Referent Administracyjny
Tel.: 52 323 38 56
Monika Szymlek
St. Referent ds. Administracyjnych
Tel.: 52 323 38 57

Lasy Niepaństwowe

Paweł Mikołajczyk
Specjalista SL ds. Lasów Niepaństwowych
Tel.: 577 677 851

Inspektor Ochrony Danych

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych Osobowych