Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Fauna Nadleśnictwa Przymuszewo jest corocznie inwentaryzowana. W trakcie inwentaryzacji liczona jest nie tylko zwierzyna łowna.
Wyniki inwentaryzacji z lutego 2021 roku są następujące: 

 • Jelenie - 333 szt
 • Sarny - 726 szt
 • Dziki - 55 szt
 • Lisy - 201 szt
 • Jenoty - 94 szt
 • Borsuki - 102 szt
 • Kuny - 137 szt
 • Norki amerykańskie - 51 szt
 • Tchórze - 87 szt
 • Piżmaki - 57 szt
 • Zające szaraki - 913 szt
 • Dzikie króliki - 20 szt
 • Kuropatwy - 57 szt
 • Bobry - 173 szt
 • Wilki - 29 szt