Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Fauna Nadleśnictwa Przymuszewo jest corocznie inwentaryzowana. W trakcie inwentaryzacji liczona jest nie tylko zwierzyna łowna.
Wyniki inwentaryzacji z lutego 2014 roku są następujące:

 • Jelenie - 295 szt
 • Daniele - 5 szt
 • Sarny - 843 szt
 • Dziki - 247 szt
 • Lisy - 197 szt
 • Jenoty - 116 szt
 • Borsuki - 97 szt
 • Kuny - 143 szt
 • Norki amerykańskie - 22 szt
 • Tchórze - 85 szt
 • Piżmaki - 67 szt
 • Zające szaraki - 887 szt
 • Dzikie króliki - 44 szt
 • Kuropatwy - 57 szt
 • Dzikie gęsi - 85 szt
 • Kaczki - 1221 szt
 • Gołebie grzywacze - 468 szt
 • Słonki - 329 szt
 • Łyski - 223 szt
 • Bobry - 513 szt
 • Wydry - 160 szt
 • Czaple - 137 szt
 • Wilki - 2 szt