Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Edukacja leśna przybliża uczestnikom wiedzę z zakresu gospodarki leśnej a także biologii i ekologii różnych elementów lasu. Ukazuje jak leśnicy wykorzystując prawa rządzące przyrodą umożliwiają społeczeństwu korzystanie z różnych dóbr lasu bez uszczerbku dla bogactwa przyrody.

Oferta zajęć edukacyjnych

 

• Na ścieżce edukacyjnej  „Kokoszka” – różnorodność biologiczna i zależności występujące pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody i ciekawostki z życia ptaków.

 

• Wycieczka po lesie – elementy gospodarki leśnej: co to jest uprawa? Co to jest młodnik a co starodrzew ? I co żyje między liśćmi?

• Wycieczka do lasu z kartą pracy

Zajęcia aktywnie angażujące uczestników  do samodzielnego odkrywania tajników lasu.

• Zajęcia  na szkółce leśnej

Zajęcia przeprowadzane zarówno na terenie, gdzie hoduje się młode drzewka przeznaczone do odnowień lasu,  a także w znajdującej się tam  salce edukacyjnej.

• Prezentacje multimedialne na temat zrównoważonej gospodarki leśnej, wielofunkcyjnej roli lasu a także elementach tworzących  las. Zajęcia mogą odbywać się zarówno w salce edukacyjnej w  Leśnictwie Kokoszka jak też ( na specjalne życzenie ) w szkole lub świetlicy.

 

Terminy planowanych zajęć należy wcześniej uzgadniać z koordynatorem  nr tel. 577 677 842 lub bezpośrednio z prowadzącymi zajęcia.