Zanocuj w lesie

Nadleśnictwo Przymuszewo zaprasza miłośników bushcraftu i surwiwalu oraz osoby chcące zanocować „na dziko” w lesie na swoje tereny.

Wyznaczyliśmy na naszym obszarze ponad 1 500 ha lasu, w którym możliwe jest biwakowanie rozproszone.

Lokalizacja widoczna jest na mapie Banku Danych o Lasach
 
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android)

lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 (iOS).

Z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny na dole strony),
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą,
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem,
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://przymuszewo.torun.lasy.gov.pl/zagrozenia-w-lesiehttps://czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3,
  5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu,
  6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków,
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! Na terenie objętym programem działają trzy koła łowieckie:

- Koło Łowieckie Nr 25 „Jeleń” (Konarzyny)

- Koło Łowiecki nr 31 „dr Jana Łukowicza” (Klosnowo)

- Koło Łowieckie Nr 35 „Jeleń” (Swornegacie)

  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (link do formularza) oraz przesłanie go na adres przymuszewo@torun.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Joanna Majkowska joanna.majkowska@torun.lasy.gov.pl; tel. 577 677 842 (preferowany kontakt mailowy)

Nadleśnictwo Przymuszewo przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.