Wydawca treści Wydawca treści

Centrum Edukacji Ekologicznej w Czernicy

Nadleśnictwo Przymuszewo zrealizowało zadanie pn: Centrum Edukacji Ekologicznej w Czernicy dofinansowane przez  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  http://www.wfos.gdansk.pl),

Koszt zadania wyniósł  1427 685,83 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  to  kwota  520 000,00 zł

Podstawowym  celem  inwestycji  było stworzenie nowoczesnej  bazy edukacyjnej, dającej możliwość prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zarówno Nadleśnictwu jak i ZHP, a także innym podmiotom współpracującym. Oprócz funkcji edukacyjnej  obiekt ten przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa   dzieci wypoczywających na terenie harcerskiej bazy obozowej w Czernicy, a także znacząco zmniejsza zagrożenie  ekologiczne dla zlewni rzeki Brdy poprzez poprawę warunków sanitarnych terenu bazy.