Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przed pożarami

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów

Głównym celem projektu którego jednym z beneficjentów jest Nadleśnictwo Przymuszewo, jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

  • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
  • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
  • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostało przeznaczone na:

  • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń

Zakupiona została nowa kamera pracująca w jakości HD, z której obraz przesyłany jest do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa. Obraz analizowany jest przez obserwatora, wspomanaganego przez oprogramowanie komputerowe wykrywające dym w trybie automatycznym. Kierunek zauważenia dymu jest automatycznie przenoszony na mapę, a po dodaniu kierunków obserwacji z sąsiednich punktów obserwacyjnych system automatycznie podaje lokalizację pożaru.

Nadleśnictwo Przymuszewo uzyskało dofinansowanie w wysokości 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych w łacznej kwocie 74 494,12 zł, w tym 58 185,18 na zadanie budowy systemu monitoringu wizyjnego oraz 16 308,94 zł na doposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego - zakup komputera wraz z oprogramowaniem wykrywania dymu na obrazie z kamer.

Wiecej informacji o projekcie w broszurze informacyjnej

>>KLIKNIJ TUTAJ<<