Rezerwaty przyrody Rezerwaty przyrody

Bór chrobotkowy

Rezerwat "Bór chrobotkowy" położony na terenie Leśnictwa Lubnia to miejsce występowania około 70 gatunków porostów, w tym wielu niezwykle rzadkich, jak na przykład płucnica niwalna.

Rezerwat powołany został na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 31.12.1993 roku na terenie Leśnictwa Lubnia. Obejmuje ochroną częściową powierzchnię 41,50 ha. Przedmiotem ochrony jest klasycznie wykształcony bór chrobotkowy z rzadką i unikalną florą porostów. Występuje tu około 70 gatunków porostów, w tym 50 gatunków naziemnych.                 

 

     Za ewenement uznawane jest występowanie płucnicy niwalnej - gatunku wysokogórskiego. Wyjątkowa atrakcyjność występowania płucnicy niwalnej Cetraria nivalis (L.) na obszarze rezerwatu wynika z faktu, że jest to gatunek arktyczno-alpejski lub według niektórych innych autorów borealno-alpejski. Poza górami występuje nadzwyczaj rzadko. Znanych jest sześć stanowisk na niżu środkowoeuropejskim. W Polsce znane są dwa stanowiska niżowe: na terenie Borów Tucholskich oraz Mierzei Wiślanej. Okazy z terenu rezerwatu rosną głównie w miejscach odsłoniętych, na liniach oddziałowych oraz w starym prześwietlonym borze chrobotkowym – przy drodze śródleśnej.  


Chrobotek alpejski – Cladonia stellaris (Opiz) Brodo = Cladonia alpestris (L.) Rabenh. Chrobotek alpejski uważany jest za gatunek borealny, rozpowszechniony w borach północnej Europy, Azji i Ameryki Północnej oraz w wysokich górach. W Polsce występuje w górach w pobliżu górnej granicy lasów, w piętrze halnym, kosodrzewiny, z reguły w miejscach widnych. Na niżu na torfowiskach wysokich, w borach bagiennych i chrobotkowych, przeważnie w północnej i wschodniej części kraju – wszędzie jest gatunkiem dość rzadkim.


     Cladonium-Pinetum - śródlądowy bór chrobotkowy zajmuje zdecydowanie największą powierzchnię, ponad 2/3 całkowitej powierzchni rezerwatu. Naturalny zespół wykształcony jest w typowej postaci na większości pow. pododdziału d w oddz. 327. Jedynie mniej niż 1/3 tego pododdziału od strony południowej zajęta jest przez bór wrzosowy (Caluno-Pinetum).

 

     Cladonio-Pinetum charakteryzuje się niskopiennym różnowiekowym drzewostanem sosnowym o rozłożystych koronach i stosunkowo słabo oczyszczonej strzale. Warstwa podrostu jest dobrze wykształcona z nieznaczną domieszką jałowca. Warstwa zielna jest bardzo słabo wykształcona. Występuje tu w niewielkiej ilości wrzos, śmiałek pogięty, borówka brusznica, mącznica lekarska i korzeniówka pospolita. Warstwa przyziemna rozwinięta jest bardzo dobrze. Pokrycie chrobotkiem waha się od 70 do 100%  i ma charakterystyczną siwo-szarą barwę. Licznie występuje płucnica kędzierzawa i islandzka. Udział mchów jest niewielki i wynosi przeciętnie około 10%. Cladonio-Pinetum pod względem składu gatunkowego posiada pełny klasyczny zestaw gatunków porostów.
Pokaż Rezerwat "Bór chrobotkowy" na większej mapie