Rezerwaty przyrody Rezerwaty przyrody

Dolina Kulawy

Rezerwat chroniący kompleksy torfowisk, źródlisk, mezotroficzne zbiorniki wodne oraz leśne i nieleśne ekosystemy lądowe charakterystyczne dla obszaru źródliskowego rzeki Kulawy.

Rezerwat powołany na mocy Zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr 14/09 z dnia 08.07.2009 roku. Rezerwat chroniący kompleksy torfowisk, źródlisk, mezotroficzne zbiorniki wodne oraz leśne i nieleśne ekosystemy lądowe charakterystyczne dla obszaru źródliskowego rzeki Kulawy. Składa się z dwóch części położonych na terenie nadleśnictw: Osusznica i Przymuszewo, o łącznej powierzchni 155,41 ha. Otulina rezerwatu ma powierzchnię 346 ha

 Pokaż Rezerwat "Dolina Kulawy" na większej mapie