Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Co 10 lat każde nadleśnictwo w Polsce przechodzi tzw. „urządzanie lasu”. To właśnie wtedy dokonywany jest opis lasu, dokładana inwentaryzacja jego zasobów, planowane są zadania na najbliższe 10-lecie, kreślone szczegółowe mapy lasów.

Wynikiem tych prac wykonywanych przez zewnętrzne jednostki (jak na przykład Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej) jest Plan Urządzenia Lasu, dokument zatwierdzany przez Ministra Środowiska, na podstawie którego pracuje każde nadleśnictwo.
Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.
Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, a także skaningu laserowego, które uzupełniają wyniki prac terenowych. 
 
Aktualny opis ogólny PUL Nadleśnictwa na lata 2019-2028 wraz z programem Ochrony Przyrody dostepny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej >>LINK<<