Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne Nadleśnictwa Przymuszewo

W zarządzie Nadleśnictwa Przymuszewo znajduje się ponad 18 600 ha gruntów, z czego 17 700 ha to grunty leśne. Przeważają na nich siedliska borowe z sosną pospolitą jako głównym gatunkiem lasotwórczym. Drzewostany w wieku powyżej 80 lat to blisko 30% powierzchni naszych lasów.

Struktura gatunkowa drzewostanów

Powierzchniowy udział drzewostanów według gatunku głównego:

 • Sosna pospolita - 97,40 %
 • Brzoza - 0,7 %
 • Olsza - 0,7 %
 • Świerk - 0,3 %
 • Dęby z lipą - 0,4 %
 • Buk - 0,5 % 

Struktura wiekowa drzewostanów
Powierzchniowy udział drzewostanów ze względu na wiek gatunku głównego:

 • do 10 lat - 7,14%
 • 11 - 20 lat - 7,23%
 • 21 - 30 lat - 6,11%
 • 31 - 40 lat - 3,76%
 • 41 - 50 lat - 8,01%
 • 51 - 60 lat - 11,44%
 • 61 - 70 lat - 9,80%
 • 71 - 80 lat - 6,78%
 • 81 - 90 lat - 6,00%
 • 91 - 100 lat - 5,16%
 • 101 - 110 lat - 11,11%
 • 111 - 120 lat - 3,94%
 • powyżej 120 lat - 0,53%

 

Udział typów siedliskowych lasu

 • Bór świeży - 63,6 %
 • Bór suchy - 1,0 %
 • Bór bagienny - poniżej 0,1 %
 • Bór mieszany świeży - 27,4 %
 • Bór mieszany bagienny - 0,3 %
 • Bór mieszany wilgotny - 0,1 %
 • Las mieszany świeży - 6,0 %
 • Las mieszany bagienny - 0,1 %
 • Las mieszany wilgotny - 0,4 %
 • Las świeży - 0,4 %
 • Las wilgotny - 0,1 %
 • Ols - 0,4 %
 • Ols jesionowy - 0,2 %