Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnik przyrody to prawnie chroniony twór przyrody ożywionej lub nieożywionej szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych lub innych. Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Przymuszewo znajdują się głazy, źródliska, stanowisko brodaczki na budynku, stanowiska skrzypu olbrzymiego, rabaty brzozowe, grupa jałowców oraz pojedyncze drzewa.

Lista pomników przyrody do pobrania poniżej.

Materiały do pobrania