Rezerwaty przyrody Rezerwaty przyrody

Piecki

Przedmiotem ochrony jest zachowanie flory i zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla jezior lobeliowych, torfowisk przejściowych, borów świeżych i bagiennych z gatunkami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem. W skład rezerwatu wchodzi 5 obiektów otoczonych wspólną otuliną. Są nimi 3 jeziora: Piecki, Piecki Małe i Kaczewo oraz 2 torfowiska otoczone borem bagiennym.

 

Rezerwat powołany został na mocy Rozporządzenia Nr 13/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 21.11.2001 roku na terenie Leśnictwa Antoniewo. Powierzchnia rezerwatu pod ochroną częściową wynosi 19,42 ha. Przedmiotem ochrony jest zachowanie flory i zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla jezior lobeliowych, torfowisk przejściowych, borów świeżych i bagiennych z gatunkami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem.

    W skład rezerwatu wchodzi 5 obiektów otoczonych wspólną otuliną. Są nimi 3 jeziora: Piecki, Piecki Małe i Kaczewo oraz 2 torfowiska otoczone borem bagiennym.
     Jezioro Piecki otoczone jest na całej długości linii brzegowej lasem. Ma strome brzegi południowe, zachodnie i północno-zachodnie, pozostałe raczej płaskie. Jest to jezioro lobeliowe (jedyne spośród obiektów rezerwatu Piecki).
    Jezioro Piecki Małe, całkowicie otoczone lasem, ma brzegi dość strome, w południowej części przechodzące w rozległe torfowiska niskie, przejściowe i wysokie.
    Jezioro Kaczewo ma wysoki i stromy brzeg północny, pozostałe są płaskie i zatorfione, zwłaszcza brzeg zachodni przechodzi w rozległe torfowiska przejściowe i wysokie.    
    Na terenie rezerwatu spotkać można 5 gatunków widłaków (torfowy, wroniec, goździsty, spłaszczony, jałowcowaty), 3 gatunki rosiczek (okrągłolistna, długolistna i pośrednia), grzybienie białe i północne. W jeziorze Piecki występuje poryblin jeziorny oraz  lobelia jeziorna. Poza gatunkami objętymi ochroną gatunkową do rzadkich na Pomorzu Zachodnim zaliczono też turzycę bagienną, pływacza mniejszego, pośredniego, jeżogłówkę mniejszą oraz bagnicę torfową.
Pokaż Rezerwat "Piecki" na większej mapie