Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Gdy cenny przyrodniczo obszar jest zbyt mały, by utworzyć na nim rezerwat, powołuje się formę ochrony przyrody nazywaną użytkiem ekologicznym.

Według definicji użytki ekologiczne to "zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, kamieńce itp., siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania."

Na terenie Nadleśnictwa mamy 38 użytków ekologicznych. Dwa z nich to jeziorka jedno stanowisko zimoziołu północnego, pozostałe to bagna. Planowane jest utworzenie jeszcze 5 użytków ekologicznych: 4 bagien.

Użytki ekologiczne Nadleśnictwa Przymuszewo
Obręb Laska
Lp. Nr rejestru Leśnictwo Lokalizacja Pow. [ha] Typ Podstawa utworzenia
1 255 Antoniewo 74c 1,75 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
2 251 Antoniewo 96a, 97a 3,12 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
3 245 Antoniewo 134d 5,20 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
4 438 Chociński Młyn 377k 0,76 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
5 439 Chociński Młyn 377m 0,55 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
6 440 Chociński Młyn 378o, 378m 3,66 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
7 442 Chociński Młyn 348m 5,33 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
8 443 Chociński Młyn 359i 3,55 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
9 236 Czernica 260d, 261a, 262a, 263d, 264b 20,98 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
10 237 Czernica 264c, 265f 1,14 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
11 246 Czernica 231f, 247b 5,35 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
12 437 Kokoszka 312a 3,90 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
13 247 Młynek 241n 4,13 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
14 248 Młynek 242k 2,41 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
15 249 Młynek 256g 1,06 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
16 250 Warszyn 61h 1,38 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
17 256 Zbrzyca 122j 1,53 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
18 258 Zbrzyca 55a 9,28 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
19 259 Zbrzyca 55l 1,74 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
20 260 Zbrzyca 78g, 79f 2,48 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
21 261 Zbrzyca 79d 1,46 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
22 1273 Antoniewo 45f 2,12 jez. eutroficzne Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 64 z 10.10.1997
23 1272 Kokoszka 84f 3,29 jezioro Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 64 z 10.10.1997
Obręb Przymuszewo
24 252 Bukówki 142f 7,81 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
25 262 Bukówki 12f 7,24 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
26 240 Laska 281r 7,48 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
27 253 Laska 283gx 2,45 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
28 254 Laska 283z 1,83 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
29 257 Laska 179i 1,41 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
30 338 Laska 275f, 276a 2,04 stan. zimoziół Rozp. Woj. Pomorskiego nr 25 z 07.11.2008
31 239 Leśno 249l 1,85 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
32 241 Lubnia 308c 2,78 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
33 242 Lubnia 311c 1,41 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
34 243 Lubnia 322f 1,20 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
35 244 Lubnia 301c 2,59 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
36 264 Parzyn 60f 6,32 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
37 238 Przymuszewo 80b 6,48 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995
38 263 Przymuszewo 44l 2,66 bagno Rozp. Woj. Bydgoskiego nr 323 z 29.12.1995