Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Gdy cenny przyrodniczo obszar jest zbyt mały, by utworzyć na nim rezerwat, powołuje się formę ochrony przyrody nazywaną użytkiem ekologicznym.

Według definicji użytki ekologiczne to "zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, kamieńce itp., siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania."

Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo
Obręb Laska
lp. Nr rejestru Gmina Leśnictwo Lokalizacja Pow. (ha) Typ Podstawa utworzenia
1. 1273 Brusy Antoniewo 45-f-00 2,12 jeziorko eutroficzne Rozp. Wojew. Bydg. Nr 64/97 z dnia 30.10.1997 r.
2. 255 Brusy Antoniewo 74-c-00 1,74 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
3. 251 Brusy Antoniewo 96-a-00, 97-a-00 3,12 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
4. 245 Brusy Antoniewo 134-f-00 5,2 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
5. 442 Chojnice Chociński Młyn 348-m-00 5,33 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
6. 443 Chojnice Chociński Młyn 359-j-00 3,55 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
7. 438 Chojnice Chociński Młyn 377-k-00 0,76 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
8. 439 Chojnice Chociński Młyn 377-m-00 0,55 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
9. 440 Chojnice Chociński Młyn 378-r-00, 378-t-00 3,66 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
10. 246 Brusy Czernica 231-g-00, 247-b-00 5,35 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
11. 236 Brusy Czernica 260-d-00, 261-a-00, 262-a-00, 262-d-00, 263-c-00, 264-b-00 20,98 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
12. 237 Brusy Czernica 264-c-00, 265-f-00 1,14 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
13. 1272 Chojnice Kokoszka 84-f-00 3,29 jeziorko Rozp. Wojew. Bydg. Nr 64/97 z dnia 30.10.1997 r.
14. 437 Chojnice Kokoszka 312-a-00 3,9 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
15. 247 Brusy Młynek 241-l-00 4,13 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
16. 248 Brusy Młynek 242-k-00 2,41 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
17. 249 Brusy Młynek 256-g-00 1,06 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
18. 250 Brusy Warszyn 61-m-00 1,38 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
19. 258 Brusy Zbrzyca 55-a-00 9,28 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
20. 259 Brusy Zbrzyca 55-j-00 1,74 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
21. 260 Brusy Zbrzyca 78-g-00, 79-g-00 2,48 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
22. 261 Brusy Zbrzyca 79-f-00 1,46 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
23. 256 Brusy Zbrzyca 122-n-00 1,53 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
Obręb Przymuszewo
24. 262 Brusy Bukówki 12-f 7,24 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
25. 252 Brusy Bukówki 142-f-00 7,81 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
26. 257 Brusy Laska 179-i-00 1,41 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
27. 338 Brusy Laska 275-d-00, 276-h-00 1,2 zimoziół Rozp. Wojew. Pomorskiego nr 25/08  z dnia 07.11.2008 r.
28. 240 Brusy Laska 281-i-00 7,48 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
29. 253 Brusy Laska 283-cx-00 2,45 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
30. 254 Brusy Laska 283-y-00 1,83 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
31. 239 Brusy Leśno 249-n-00 2,04 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
32. 244 Brusy Lubnia 301-g-00 2,59 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
33. 241 Brusy Lubnia 308-c-00 1,85 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
34. 242 Brusy Lubnia 311-c-00 2,78 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
35. 243 Brusy Lubnia 322-d-00 1,41 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
36. 264 Brusy Parzyn 60-f-00 6,32 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
37. 263 Brusy Przymuszewo 44-n-00 2,66 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
38. 238 Brusy Przymuszewo 80-c-00 6,48 bagno Rozp. Wojew. Bydg. nr 323 z dnia 29.12.1995 r.  
        Pow. ogółem 141,71